finalista #SG02

ART diela

Helena Vožňáková

ART diela

Začiatok podnikania bol v r.2012, po niekoľkoročnej práce na úrade práce v mieste bydliska. V tom roku bola  zriadená jej prvá predajňa ART DIELA vo Vranove n/Topľou - zameraná na predaj  diel   z oblasti výtvarného, remeselného a úžitkového umenia. V tomto období sa ponuka orientovala hlavne na diela od lokálnych umelcov , nakoľko práve za týmto účelom vznikla táto predajňa. Po roku  podnikania v oblasti predaja umeleckých diel , prišlo aj nečakané ocenenie jej práce – zisk prvej ceny  v rámci celoslovenskej súťaže Podnikateľka roka 2013 , vyhlásenej ministerstvom hospodárstva slovenskej republiky, v kategórii začínajúca podnikateľka . Bolo to ocenenie vízie prenesenej do reality , a to, vytvoriť jedno dôstojné miesto, niekoľkým desiatkam  umelcov  zo všetkých  oblasti umenia,  kde by sa  mohli zviditeľniť, prezentovať ako aj  predávať svoje  originálne autorské diela.

 

V r. 2014 bola otvorená ďalšia predajná galéria ART DIELA  v Prešove - OC Max.  V r. 2016 sa otvára aj v Košiciach  -  OC Cassovia, kedy do firmy vstupuje aj syn Alexander Vožňák ml. a týmto sa stáva  ART DIELA rodinnou firmou, majúc za cieľ  zámerne skĺbiť komerčné prostredie v obchodných centrách  s umením a tak  zvýšiť povedomie o tvorbe umelcov prioritne z východoslovenského regiónu a s ich prácou oboznámiť  širokú laickú verejnosť. Hlavným prínosom v tomto čase je posun ponuky z lokálnej úrovne na minimálne regionálnu.

 

Popri predaji umenia v spolupraci s o.z. ARTdiela  sa podieľame aj  na ďalších aktivitách, súvisiacich tak umením ako aj tradíciami, dobrovoľníctvom, charitou a pod. Medzi naše najdôležitejšie aktivity patria :  Predajné výstavy REMESLO & UMENIE  konajúce sa dvakrát ročne v OC MAX Prešov a v OC Cassovia Košice , sú už tradične vo veľkom navštevované, tu je široká ponuka diel, spojených aj s ukážkami rôznych umeleckých a remeselných techník. Známe sú aj tradičné detské dielničky, konajúce sa raz mesačne v OC Max Prešov, na podporu stretávania sa s predčasne narodených detičiek zo zdravotne znevýhodnenými s ich zdravými rovesníkmi.

Helena VOŽŇÁKOVÁ

majiteľ predajní

s umeleckými dielami

Aké boli Vaše pocity, keď ste o Vašej nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedela?
 Prekvapenie a zároveň aj radosť z toho, že ten, kto ma nominoval, si ma vybral z veľkého počtu ľudí ktorých pozná a  ktorí sú taktiež prínosom pre spoločnosť,  vďaka 

Prečo ste sa rozhodol a Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?
Určite  je to aj z pocitu zodpovednosti voči tým, ktorí oceňujú moju prácu a prácu celého môjho týmu, ktorý má  nemalý podiel na mojej práci.

Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?
Dúfam, že to súčasť mňa samej a že sa to prejavuje v celkovom prístupe k ľuďom a k situáciám, kedy je namieste upustiť od svojho ega.

DÔVOD NOMINÁCIE

umenie a podpora umelcov

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.