finalista #SG04

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

Miriam Poništová

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

Firma DeutchMann bola založená v roku 1999 tromi spoločníkmi. Dvaja z nich boli nemeckí investori, od ktorých stávajúce vedenie odkúpilo podiely v roku 2005 a 2006. Dnes je firma 100% slovenská.

Približne 80 % činnosti firmy spočíva v zabezpečovaní prepráv tovaru cestnou dopravou pomocou kamiónov, avií a dodávok. K dispozícii má firma cca 200 zmluvných dopravcov a vyše 25.000 dopravcov a špedícií s nepravidelným kontaktom z celej Európy. Vďaka tomu je pre klientov schopná zabezpečiť akýkoľvek typ vozidla (od 1kg do 300 ton) a zrealizovať akýkoľvek druh prepravy. Firma sa špecializuje na rýchle expresné transporty hlavne pre automobilový priemysel s termínom dodávky do 24 h.

Kľúčovým slovom spoločnosti DeutschMann je Pomoc. Chce byť dobrým príkladom pre firmy v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Zabezpečiť vhodné podmienky pre svojich prepravcov, spokojnosť a rast pre zamestnancov a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Miriam Poništová

výkonná riaditeľka

Aké boli Vaše pocity, keď ste sa o Vašej nominácii na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedeli?

Som hrdá predovšetkých za seba a všetkých mojich ľudí, ktorí so mnou denne pracujú na tom, aby sme vytvárali lepšiu budúcnosť pre nás a naše okolie.


Prečo ste sa rozhodli Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?

Každé ocenenie, ktoré naša firma získa, si nesmierne vážime. Tým, že sa snažíme neustále ukazovať nášmu okoliu dobrý príklad, že sa dá podnikať čestne a férovo, a že sa dá myslieť nielen na seba, ale aj iných, Slovenský Goodwill je práve to ocenenie, ktorým by sme túto našu myšlienku ešte viac podporili.


Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?

Jednu z prvých vecí, ktoré sa u nás musí nový zamestnanec naučiť, je firemné poslanie. Našim poslaním je POMOC. V dnešnej dobe plnej skeptikov je to ťažké. Často je pre ľudí pomoc len otrepaná fráza, tieto hodnoty sa pomaly vytrácajú, deti k tomu nie sú výchovou vedené, aj preto nie všetci vydržia. Zostáva len ten, kto vie a chce naozaj pomáhať.

     Keď sa človek zaopatrí sám, môže začať myslieť aj na druhých. Keďže sme stabilná firma, ktorou neotriasla žiadna kríza, nemáme problém s podporou iných. Práve preto sme založili viaceré dcérske firmy a odkúpili podiely vo firmách, aby sme ich postavili na nohy, ukázali im náš systém a naučili ich ako dobre manažovať firmu tak, aby sa firme darilo. Každá z nich len prosperuje.

     Ani ľuďom v našej firme nie je jedno, ak sa v našom okolí udeje nepríjemná udalosť. Aj napriek svojim pracovným či súkromným povinnostiam vždy pomôžu. Tak vykonávame niekoľkokrát do roka finančné zbierky pre rodiny, ktoré postihla katastrofa, urobili sme zbierky pre chudobných, zbierky šatstva a vecí pre detské domovy, nábytok pre krízové a záchytné centrá. Ďalej podporujeme mentálne a telesne postihnutých, rozdávame deťom v našom meste pri rôznych príležitostiach ako je Deň detí drobné darčeky, podporujeme talentované deti, podporujeme kampaň proti drogám a sme dlhoročnými partnermi nadácie Úsmev ako dar, pre ktorých organizujeme bezplatné prepravy kedykoľvek potrebujú a venujeme im 2% z našich daní. Stredoškolákom poskytujeme bezplatnú prax, pozývame si stredné školy na oboznámenie sa s našou firmou a ako to chodí v doprave, pre škôlkarov robíme rozprávku, aby videli, čo je špedícia, najšikovnejším deťom z každej základnej školy v Trebišove darujeme na konci školského roka pobyt v letnom tábore, pravidelne organizujeme hromadné darovanie krvi našimi zamestnancami a celoročne ich v tom podporujeme, na našej kultúrno – spoločenskej akcii vyhlasujeme človeka, ktorý svojou ľudskosťou a ochotou pomáhať prevyšuje ostatných vo svojom okolí a pasujeme ho za rytiera, ktorého je hodné nasledovať, každý rok v októbri pripravujeme DeutschMann seniorom – večer pre cca 150 dôchodcov s tancom a zábavou ako prejav úcty k starším, organizujeme Jazdecké konské preteky s atrakciami pre naše okolie, týždenne vymýšľame rôzne súťaže na firemnom facebooku, aby mohli ľudia získať naše reklamné predmety, každú jar odpracujeme v našom meste brigádne okolo 200 hodín prác v materských školách na skrášlenie okolia, naši zamestnanci chodia celoročne do nemocnice k dlhodobo chorým, aby im spríjemnili deň, prispievame na výlety seniorom, sme hlavným podporovateľom hokejového klubu v Trebišove.  Ďalej sme členom nadácie Via Bona, podpísali sme Chartu diverzity a zaškoľujeme bezplatne nových zamestnancov pre našich dodávateľov. No a keďže som milovníčkou športových áut, neodpustím si podporu rallye jazdcov – každoročne organizujeme medzinárodnú automobilovú súťaž pre trebišovčanov a okolie s názvom DeutschMann Rallye, ktorú sprevádza aj večerný koncert, ďalej sme reklamným partnerom automobilového majstra pretekára Igora Drotára, či autokrosového pretekára Dušana Králika.

     Kým budem tu, pomoc sa nikdy nestane len frázou. A budem ju šíriť ďalej.

DÔVOD NOMINÁCIE

Hlavným účelom firmy DeutschMann nie je biznis a podnikanie. Na prvom mieste je vždy pomoc. Pomoc klientom, dopravcom, zamestnancom a všetkým naokolo. Majiteľka firmy, Miriam Poništová, túto myšlienku udržiava neustále už 19 rokov ako kľúčovú pre celé riadenie firmy, ktorá pod jej rukami rastie a prosperuje. Nikdy nedovolí, aby zvíťazili peniaze nad ľudským prístupom a pomocou. O to viac si to vážim, že práve v dnešnej dobe. Toto ocenenie si firma DeutschMann a p. Poništová zaslúžia práve vďaka jej neutíchajúcemu zanieteniu pomáhať a ukazovať vzorný príklad etického podnikateľského správania.

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.