Advokátska kancelária
Hagyari & Partners

Pavel Hagyari

finalista #SG06

Zakladateľ advokátskej kancelárie Hagyari & Partners.  Vyštudoval Univerzitu P.J. Šafárika v Košiciach. Absolvoval Postgraduálne štúdium na Karlovej univerzite v Prahe. Je členom Slovenskej advokátskej komory a medzinárodnej advokátskej asociácie.

Počas svojej viac než 35-ročnej praxe sa venoval širokému spektru právnych služieb v rôznych oblastiach a odvetviach (najmä občianskemu a obchodnému právu, právu obchodných spoločností, súdnemu a správnemu konaniu a právu nehnuteľností). Ako vedúci tímu poskytoval poradenstvo viacerým zahraničným investorom pri vstupe na slovenský trh, ako aj v súvislosti s množstvom komplexných projektov a transakcií, vrátane akvizícií spoločností a investičných projektov. Má skúsenosti pri poskytovaní právneho poradenstva medzinárodným korporáciám, štátnym a verejným inštitúciám, súkromným obchodným spoločnostiam, vo vedení sporovej agendy a pri spravovaní konkurznej podstaty. Osobne sa angažoval (ako vedúci tímu) v množstve komplexných právnych záležitostí v rámci širokého záberu klientov a služieb počas dlhoročnej advokátskej praxe.

Jeho portfólio zahŕňa oblasti obchodného práva, občianskeho práva, daňového práva, správneho práva, konkurzného práva, pracovného práva, práva ochranných známok, práva nehnuteľností ako aj mediálne právne poradenstvo (televízia, rozhlas, tlač).

8 rokov pôsobil ako primátor mesta Prešov, čo taktiež predstavuje dôslednú znalosť a riešenie problémov v oblasti samosprávy.

Advokátska kancelária

Hagyari & Partners

DÔVOD NOMINÁCIE

silne socialne citenie, ochota, spolupatricnost, empatia

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.