finalista #SG10

OZ Kolobeh života

Jana Pitková

OZ Kolobeh života

Občianske združenie KOLOBEH ŽIVOTA sme založili spolu s Majkou Demitrovou a Ligou za duševné zdravie s cieľom pomôcť rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa smrťou jedného alebo oboch rodičov ocitli v krízovej životnej situácii. Keďže nás spája podobný osud, rozhodli sme sa ponúknuť svoje skúsenosti, pomoc, podporu, informácie, poradenstvo a pocit spolupatričnosti rodinám, ktoré to práve potrebujú.

 

Najdôležitejšími aktivitami nášho združenia sú pravidelné víkendové a letné terapeutické pobyty pre ovdovelých rodičov spolu s ich malými deťmi do 6 rokov, letné terapeutické tábory pre siroty a polosiroty od 6 do 20 rokov, dramaterapeutické dielne, autorské divadelné predstavenia a individuálne či skupinové terapie. Ako nezávislá poradňa slúži webová stránka Kolobehu života, kde si každý môže nájsť užitočné informácie po strate blízkeho a slúži aj na osvetu  témy smrti a smútenia. Všetky naše aktivity pomáhajú po novom vnímať smrť a  hodnoty života.

 

Človek sa v priebehu svojho života musí vyrovnávať s rôznymi stratami. Prichádzame o blízke osoby, lásku, zdravie, mladosť, slobodu či ilúzie. Strata milovaného človeka vždy otrasie našimi istotami. Zmení naše vzťahy k ľuďom i vnímanie seba samých. Víziou nášho  združenia je, aby každý človek, ktorý smúti po strate blízkeho, mal možnosť podpory, dostatok informácií, odbornú radu od ľudí s tou istou skúsenosťou, pocit spolupatričnosti, aby v tom nebol SÁM.

Jana Pitková

štatutárna zástupkyňa

Aké boli Vaše pocity, keď ste sa o Vašej nominácii na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedeli?

Prekvapenie, ale predovšetkým vďačnosť, že niekto si natoľko cení moju prácu v KOLOBEHU ŽIVOTA, že si dal tú námahu a poslal nomináciu.


Prečo ste sa rozhodli Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?

Predovšetkým  kvôli zviditeľneniu KOLOBEHU ŽIVOTA a prípadnej možnosti zaujatia a získania donorov.


Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?

Ochota vypočuť a pomôcť – dar času, zdieľania a skúsenosti.

DÔVOD NOMINÁCIE

laskavost, empatia, ustretovost, spoluatricnost, obetavost

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.