finalista #SG08

Liga proti rakovine SR

Eva Siracká

Liga proti rakovine SR

Liga proti rakovine bola založená v Bratislave vo vtedajšom Československu v roku 1990 a stala sa členom ECL (Európskej asociácie líg) a členom UICC (Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny). Je nezávislá, nepolitická, mimovládna organizácia, registrovaná na Slovensku ako občianske združenie.

Jej program je súčasťou celosvetového hnutia boja proti rakovine, ktorá sa už označuje ako globálna epidémia. Program LPR určuje Generálna a Vedecká rada. Smeruje k prevencii, včasnému zisteniu rakoviny, liečbe, starostlivosti o pacienta, a výskumu, v spolupráci s odborníkmi v onkológii a rôznymi partnermi doma i v zahraničí. V priebehu 27-ročnej činnosti LPR sa stala uznávaným partnerom v riešení úloh kontroly rakoviny v Európe. 

V priebehu uplynulých rokov si LPR získala stále väčšie uznanie zo strany verejnosti, čo sa prejavilo aj na výnosoch zbierky Deň narcisov, z príjmu 2% z daní. LPR nepoberá od štátu žiadnu priamu finančnú podporu a všetky projekty financuje z vlastných zdrojov.

Projekty LPR sú rôznorodé, týkajú sa nielen pacientov, ale aj ich rodín. Všetky služby orientované na zlepšenie kvality života sú bezplatné a hradí ich LPR zo svojich zdrojov. Sú to predovšetkým služby, na ktoré sa zo strany štátnej správy zatiaľ nie je dostatok peňazí. O práci LPR informujú výročné správy v slovenskej a anglickej verzii a sú posielané nielen domácim, ale i zahraničným partnerom.

MUDr. Eva SIRACKÁ, Dr.Sc

prezidentka

Aké boli Vaše pocity, keď ste o Vašej nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedela?
Veľmi ma to prekvapilo a potešilo, a prijímam ho s pokorou, pretože úspechy Ligy proti rakovin sa dosiahli predovšetkým s pomocou verejnosti.

Prečo ste sa rozhodola Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?
Považujem to za ocenenie mojej celoživotnej práce v onkológii a propagácie našej práce v riešení úloh v programe kontroly rakoviny v Európe a vo svete.

Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?
Žijeme v dobe duchovného úpadku a svet je nevysvetliteľne plný zla, nenávisti  a utrpenia. Snažím sa s tým vyrovnať a mať kladný vzťah k životu. Stále verím, že pravda, dobro a láska sú silami, ktoré pomáhajú zapustiť hlboké korene vysnívaných ideálov. Ako to urobiť, musí každý hľadať u seba a o to som sa v priebehu celoživotnej práce v onkológii usilovala.

DÔVOD NOMINÁCIE

Pani Eva Siracká celý svoj život zasvätila pomoci ľuďom. Slovensko zastupuje v mnohých medzinárodných inštitúciách, je členkou medzinárodných vedeckých komisií, kde zastupuje región strednej a východnej Európy.

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.