finalista #SG11

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Marek Šimunek

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky a.s. vznikla transformáciou z Poľnohospodárskeho družstva „Rozvoj“ Nové Zámky v roku 1993. Spoločnosť hospodári na Podunajskej nížine v okrese Nové Zámky.

 

Celkovo spoločnosť zamestnáva 108 zamestnancov a 200 brigádnikov. Venuje sa rastlinnej, špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výrobe. Obhospodaruje 4000 ha poľnohospodárskej pôdy. Z tejto výmery tvoria najväčšie plochy tradičné plodiny, a to obilniny, olejniny, strukoviny, okopaniny a objemové krmivá. Z týchto plodín produkujeme 6000 t obilnín, 2700 t olejnín, 10 000 t kukurice na zrno, 10 000 t cukrovej repy a 800 t osív. Venuje sa však aj špeciálnej rastlinnej výrobe – ovocinárstvu (slivky, broskyne a jablone) a vinohradníctvu a finalizácii týchto produktov. Tieto produkty predávame v našich troch podnikových predajniach.

Súčasťou spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. sú aj dve farmy živočíšnej výroby kde sa  zameriavane na chov kráv s trhovou produkciou mlieka a na chov výkrmového dobytka. Celkovo chováme 2000 ks HD a z toho 770 dojníc a postupne ich stavy navyšujeme.

Obrat spoločnosti za rok je približne 7 mil. €.

Marek Šimunek

generálny riaditeľ

Aké boli Vaše pocity, keď ste sa o Vašej nominácii na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedeli?

Potešilo ma to a bol som príjemne prekvapený a vážim si to.


Prečo ste sa rozhodli Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?

Nomináciu som sa rozhodol prijať kvôli tomu, pretože aj poľnohospodárstvo treba zviditeľniť a poukázať na dôležitosť a náročnosť tohto sektora a vytrvalosť a obetavosť ľudí, ktorí v ňom pracujú.


Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?

· Empatia k ľudom a schopnosť vypočuť si každý problém čo ich trápi

· Finančná podpora miestnych skupín

· Vecné dary deťom

· Finančná a materiálna podpora a sponzorské pre rôzne  kultúrne podujatia

DÔVOD NOMINÁCIE

 -vzťah k všetkým zamestnancom - nezáleží či v administratíve alebo robotníckej kategórii
-aj napriek neustálemu vyťaženiu (Generálny riaditeľ člen RPPK NZ, SPPK, AKSDS) si vždy nájde čas vypočuť problémy akéhokoľvek zamestnanca a snaží sa mu pomôcť
-rozvíjanie nových technológií v poľnohospodárstve, budovanie poľnohospodárstva

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.