PREŠOVSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA

Iveta Baranová Stromková

finalista #SG14

Prešovská rozvojová agentúra – PRERAG, združenie  vznikla v roku 2007 z iniciatívy expertov dlhodobo pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti ľudských zdrojov a budovania partnerstiev v regióne. Všetci sú akceptovaní inštitúciami pôsobiacimi v Prešovskom samosprávnom kraji, pretože majú dlhoročné skúsenosti s prípravou, implementáciou a hodnotením projektov z predvstupových a štrukturálnych fondov, ale aj v oblasti vzdelávania, konzultácií a komunikácie s cieľovými skupinam.

Experti a ďalší spolupracujúci odborníci a projektoví manažéri majú skúsenosti aj s prácou Technickej asistencie pri MVRR SR, MH SR,

MPSVR SR a MŠ.

 

PRERAG, združenie bol založený podnikateľskými subjektami IBEKO Prešov s.r.o., EkoArch s.r.o. a MVO IOK Homo, homini, Slovensko – japonská spoločnosť pre spoluprácu a priateľstvo, IBEEX, s.r.o., ABSOLVÓ, s.r.o. Okrem toho má naše združenie dlhodobé zmluvy o spolupráci s verejnou správou, ako obec Doľany, mesto Hanušovce nad Topľou, obec Chminianske Jakubovany, ZZŽ MyMamy; je členom Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš a súčasťou Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) pri MDVaRR SR. Experti pracujúci pre združenie sú členmi expertných skupín a komisií na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Mesta Prešov, UPSVaR Prešov a sú hodnotiteľmi v SORO pri jednotlivých ministerstvách zabezpečujúcich plnenie OP v rámci NSRR na obdobie 2007 - 2013.

PREŠOVSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTÚRA

Iveta STROMKOVÁ BARANOVÁ

spoluzakladatelka, 

generalny riaditeľka

Prečo ste sa rozhodoli a Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?

Tento rok, ale aj minuly bol vyznamny pre Prešovskú rozvojovú agentúru, ktorej som spoluzakladatelkou a aj generalnou riaditelkou. V nominacii mi je najviac blizka kategoriua "Tradicia", nakolko sme agentúrou, ktora sa prioritne venuje regionálnej politike v okrese Presov a Sabinov. Nasou prioritou je rozvoj vidieckeho turizmu a sociálneho podnika s podporou zachovania kulturnych tradicii. Okrem toho sa posledne roky venujeme aj kulture, resp. aktuálnej kulturno spolocenskej teme " Korupcia" a jej dopad na moralku a kulturu nasej spolocnosti prostredníctvom celosvetových sutazi a vystav kresleného humoru.

DÔVOD NOMINÁCIE

silne socialne citenie, ochota, spolupatricnost, empatia

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.