finalista #SG13

Speed line, s.r.o.

Mária Csizmadiová

Speed line, s.r.o.

Spoločnosť Speed line s.r.o. poskytuje komplexne logistické riešenia – zasielateľské, dopravné a logistické služby orientáciou na zákazníka v lokálnom aj medzinárodnom meradle. Spoločnosť je certifikovaná  

pod normou EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001, 14001:2015 a AEO.

Je členom združenia dopravcov Česmad Slovakia, Obchodnej komory SR a Zväzu logistiky SR. Firma  zamestnáva vyše 80 ľudí, v roku 2015  stúpila aj na maďarský trh, s otvorením dcérskej spoločnosti v Budapešti.

Firma vykonáva ročne viac ako 25 tisíc prepráv, má vlastný vozový park , skladové priestory. Filozofiou našej spoločnosti je budovanie valitných partnerských vzťahov, ktoré sú založené na ich potrebách. Prioritným cieľom firmy Speed line s.r.o  je uspokojiť každého existujúceho, resp. potencionálneho zákazníka a nájsť vhodné riešenie pre jeho prepravné požiadavky. S výrobnými firmami  spolupracujeme už vo fáze plánovania výroby, pri cenotvorbe ich  produktu, ktorá je závislá na dopravných a logistických nákladov. Optimalizujeme ich náklady, nastavujeme rôzne projekty podľa ich potreby. Poskytujeme poradenskú službu,  ako aj služby FTL, LTL ADR, nadrozmernú dopravu, leteckú a námornú dopravu.  Cestnú nákladnú dopravu vykonávame v rámci celej Európy, leteckú a námornú do každého kúta sveta.

Mária Csizmadiová

riaditeľka, majiteľka

Aké boli Vaše pocity, keď ste sa o Vašej nominácii na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedeli?

Bolo mi to velkým potešením a hlavne som cítila uznanie za svoju prácu.  


Prečo ste sa rozhodli Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?

Dlhodobo  podnikám, a vždy som mala pocit, že podnikanie  viem  robiť  len so srdcom a zodpovedne. Slovenský Goodwill vystihuje práve týchto podnikateľov, ktorým nie je ľahostajné  partnerstvo či už v odberateľsko-dodávateľskom vzťahu, ako aj vo vzťahu ku zamestnancom. Som rada že toto ocenenie vníma nie len to, čo daný podnikateľ dosiahol, ale aj to, že akým spôsobom. Verím v  to , že keď odvádzate skutočne poctivú prácu a odborne sa neustále zdokonaľujete,  úspech sa  dostaví. Poctivý a zodpovedný prístup k práci   málo rezonuje v podnikateľskom  segmente a to viac ma teší, že sú platformy kde to je  ešte dôležité.   


Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?

Dobrá vôľa je podľa mňa súhrn činnosti, ktorá speje k uspokojovaniu odberateľov, dodávateľov, zamestnancov a okolia spoločnosti. Sídlime v malom mestečku, kde sa aktívne zapájame do života mesta. Podporujeme rôzne akcie deťom i dospelým. V práci máme vytvorené nadštandardné prostredie, verím v to, že len spokojný zamestnanec môže odviesť kvalitnú prácu. Máme veľmi zohratý tím pracovníkov, ktorí  tu pracujú 5-10 či 15 rokov. Veľmi si vážim ženy vo firme, máme dlhodobo zavedené skrátené pracovné časy pre naše mamičky.

DÔVOD NOMINÁCIE

Zakladateľkou firmy je pani Mária Czizmádiová. Menovaná vybudovala firmu, ktorá poskytuje profesionálne služby v oblasti  dopravných a zasielateľských služieb, a to nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. Firma pôsobí na južnom Slovensku - v Štúrove a t.č. zamestnáva 90 ľudí. 

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.