finalista #SG14

STAR Production, s.r.o.

Mária Reháková

STAR Production, s.r.o.

Spoločnosť STAR production založila Mária Reháková roku 2004. Vydavateľský dom prešiel počas rokov výraznou transformáciou a dnes do jeho portfólia patria významné printové tituly Slovenka (tento rok oslavujúca 70. rokov od založenia), Praktická Slovenka, Slovenka Zdravie Rodiny, Metropola, TOP Cars, VOLVO magazín, ale i online ŽenskýWeb.sk a MetropolaOnline.sk.

Mária Reháková má silný vzťah k histórii, tradíciám a cíti silnú zodpovednosť voči spoločnosti. Preto sa podieľa na množstve projektov, ktoré tieto hodnoty oslavujú a zároveň dávajú šancu vyniknúť ďalším inšpiratívnym osobnostiam, mladým či začínajúcim podnikateľom, ale i umelcom a študentom. Medzi najvýznamnejšie projekty s dlhoročnou tradíciou patria ankety Slovenka roka a Otec roka. Projekt Veľvyslanectvo mladých vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál a pomáha im presadiť sa na trhu práce, ale je nápomocný aj v ich kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj zviditeľnenie slovenskej krajiny v zahraničí.

Ďalšia aktivita, ktorá nesie meno Márie Rehákovej je podujatie Bratislavské módne dni, ktoré už 13 rokov podporujú slovenskú módnu scénu nielen sériou prehliadok počas roka, ale i prostredníctvom projektu Nové tváre módnej scény, ktorý dáva šancu začínajúcim návrhárom prejaviť svoj talent a zaradiť sa do slovenskej módnej scény. O úspešnosti projektu svedčia aj prehliadky v Ríme, New Yorku, Viedni, Londýne a posledné tri roky aj v Prahe v rámci samostatného podujatia. 

 

K podpore tradícii a hrdosti na kultúrne dedičstvo prispeje tento rok vďaka Márii Rehákovej prispeje aj nové podujatie Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici.

Mária Reháková

generálna riaditeľka

Aké boli Vaše pocity, keď ste sa o Vašej nominácii na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedeli?

Prekvapené a zároveň aj zmiešané. Všetky aktivity, ktoré spoločne s mojim tímom robím, sú pre ľudí a nie pre ocenenie. Robím ich s láskou a vkladám do nich maximum svojich síl. Samozrejme, že nomináciu si nadovšetko vážim.


Prečo ste sa rozhodli Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?

Prijatie ocenenia vychádza z rešpektu: Voči tým, ktorí vás na ocenenie navrhli a súčasne je to príležitosť predstaviť výsledky dlhodobej práce celého tímu.

 

Vďaka projektu BMD poznáme desiatky mladých ľudí, ktorí sa mohli svojou tvorbou prezentovať doma aj v zahraničí. Rovnako ďalší významný projekt -Veľvyslanectvo mladých. Na Slovensku neexistuje inštitúcia, ktorá by dávala priestor predstaviť svoje práce  študentom stredných a vysokých škôl až v medzinárodnom kontexte, keďže  sa prezentujú pred rektormi vysokých škôl ako aj  zahraničnými veľvyslancami na Slovensku.

 

Záleží nám aj na tom, aby mladá generácia, napriek medzinárodným úspechom, vnímala aj výnimočnosť krajiny, v ktorej žije – preto organizujeme Deň kroja, ktorý by sa mal stať významnou súčasťou nášho kultúrneho života. Výnimočný je aj projekt Slovenka roka, ktorý zviditeľňuje významné dámy na Slovensku,  anketa Otec roka, ktorý má skôr sociálny rozmer, ako aj samotná vydavateľská činnosť, ktorej úlohou je informovať a motivovať.


Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?

Najčastejší prejav dobrej vôle sa nedá oddeliť od samotnej životnej filozofie. Život bez každodennej pomoci a ústretovosti voči tým, ktorí to potrebujú, by bol prázdny. Podporujeme, pomáhame, motivujeme. Vďaka našim projektom sú dnes mnohí mladí ľudia súčasťou medzinárodných projektov a konferencií. Kladieme dôraz na mladú generáciu, ešte aj v súťaži poézie O cenu Andreja Sládkoviča, lebo pomáha prehlbovať vzťah k národnej kultúre.

DÔVOD NOMINÁCIE

Menovaná je zakladateľkou spoločnosti. Okrem mnohých ďalších titulov vydáva časopis Slovenka, ktorý je na trhu už 70 rokov a pani Reháková udržala jeho kvalitu bez bulvárnych vplyvov. Časopis poučí, poradí. zabaví a je obľúbený v rodinách na celom Slovensku. Okrem toho realizuje mnohé projekty, ako napr. už 10. rok celoštátnu anketu Slovenka roka, prostredníctvom ktorej sú oceňované podnikateľky, umelkyne, vedkyne, lekárky, športovkyne, manažérky, ktoré si zaslúžia úctu celej spoločnosti, taktiež významný projekt Veľvyslanectvo mladých. Do projektu sú zapojení stredoškoláci a tiež vysokoškoláci, anketu otec roka a organizuje Bratislavské módne dni, prostredníctvom ktorých propaguje mladých slovenských návrhárov.

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.