finalista #SG18

ZMS Consulting & Coaching

Zlatica Mária Stubbs

ZMS Consulting & Coaching

Zlatica Mária Stubbs má 20 rokov skúseností v manažérskych pozíciách od vedenia projektov, cez funkcie výrobných a prevádzkových manažérov po pozíciu riaditeľky podniku. Tieto pozície boli v elektrotechnickom a automobilovom priemysle v Anglicku, Maďarsku a na Slovensku.

V roku 2000 si v Anglicku založila poradenskú službu ZMS Management Consulting, zameranú na podporu podnikov investujúcich v Strednej Európe, pracujúc s nimi na projektoch V Čechách a na Slovensku, spojených s presunmi výroby zo Západnej Európy. V roku 2005 si na Slovensku založila firmu ZMS Consulting & Coaching s.r.o. zameranú na manažment, poradenstvo a koučovanie, školenie koučovacích zručností pre manažérov a realizáciu iných workshopov.

Pani Stubbs je od r. 2005 profesionálny kouč, je zakladajúca členka SAKO (Slovenskej asociácie koučov), ktorej v roku 2009 bola predsedníčkou, a slovenskej pobočky ICF (Medzinárodnej Federácie Koučov), ktorej v 2008 bola prezidentkou. Aktívne podporuje osvetu koučingu na Slovensku.

Koučuje podnikateľky a podnikateľov, manažérky a manažérov. V r. 2011 založila spolu s kolegami zo Žiliny spoločnosť koučov „ZAKO - žilinskí kouči“ s ktorými organizuje workshopy koučovacích zručností pre manažérov. V r. 2017 s nimi  rozbehla ucelený kurz „Koučovanie na pracovisku“.

Ako Ambasádorka slovenských podnikateliek pre Žilinský kraj, menovaná v r. 2009 Európskou komisiou, podporovala a aktívne podporuje aktivity zamerané na inšpirovanie žien do podnikania.

V r. 2014 iniciovala v Žiline „Akadémiu pre začínajúce podnikateľky“, ktorú spolu s riaditeľkou TCP Žilina rozbehla a pre ktorú v r. 2015 získala aj podporu ZSK. Doteraz ju ročne absolvuje 10 začínajúcich podnikateliek. Viď priložené video.

Zlatica Mária Stubbs

majiteľka

Aké boli Vaše pocity, keď ste sa o Vašej nominácii na ocenenie Slovenský Goodwill dozvedeli?

Príjemne prekvapená.


Prečo ste sa rozhodli Vašu nomináciu na ocenenie Slovenský Goodwill prijať?

Prečo nie? Pohladenie na duši.


Aký je Váš najčastejší prejav dobrej vôle?

Ako členka Top centra Podnikateliek TCP organizujem workshopy pre podnikateľky od roku 2007 na témy Ciele, tento rok som pridala aj tému Hodnoty.

V roku 2009 som bola Európskou komisiou menovaná za Ambasádorku slovenských podnikateliek pre žilinský región, súčasťou čoho bolo inšpirovať zamestnané aj nezamestnané ženy do podnikania zdieľaním osobných príbehov a skúseností....

Od roku 2014 som rozbehla v Žiline „Akadémiu pre začínajúce podnikateľky“ spolu so Silviou Milovou riaditeľkou žilinskej pobočky TCP. Od r. 2015 ju realizujeme aj s podporou ŽSK – žilinského samosprávneho kraja. Som jej iniciátorkou a odbornou garantkou. Odvtedy sa koná každý rok, má okolo 50 absolventiek, z ktorých už veľa aktívne podniká.

Ako zakladajúca členka Slovenskej asociácie koučov a Slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov som stále aktívna v podpore koučovania na Slovensku, či už cez aktivity obidvoch organizácií, alebo individuálne.

Všetky tieto aktivity sú dobrovoľné, a bez nároku na odmenu a nezištné.

DÔVOD NOMINÁCIE

dlhoročne vždy veľmi transparentný a otvorený prístup voči všetkých klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom ako "....sa zasadili o celkové šírenie „dobrej vôle“ vo svojom okolí, sú skutočnými lídrami vo svojom obore a silným pozitívnym vzorom pre ostatných",   "....ohľaduplné ku svojmu podnikateľskému, ekonomicko-sociálnemu a životnému prostrediu a aktívne presadzujú jeho kultiváciu alebo záchranu", nezištné podporovanie začínajúcich podnikateliek v Žilinskom kraji, snaha o kultiváciu podnikateľského prostredia na Slovensku

Info: Markéta Nová, marketa.nova@hpcg.cz, +420 602 700 327  

Poriadatel´: ISO Consulting s.r.o., Revoluční 724/7, CZ - 110 00 Praha 1

Odborný dohľad : TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, SK - 821 03 Bratislava

© 2017 - 2018 Slovenský Goodwill by HPCG, Všetky práva vyhradené.

foto: archiv HPCG, Star Production, pixabay.com

  • Facebook Slovenský Goodwill
  • Instgram Český Goodwill
  • YouTube

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, a proto vaše osobní údaje zpracováváme plně v
souladu s GDPR. Naše přísné zásady ochrany vašeho soukromí naleznete v
Prohlášení o ochraně osobních údajů
.