Český Goodwill 2023

Znáte firmu nebo podnikatele, kterých si vážíte?

Nominujte teď

Česká komora architektů

Jan Kasl

Ročník 2022

Představení nominované firmy

Česká komora architektů je stavovská profesní organizace zřízená zákonem. Sdružuje všechny autorizované architekty, jakož i autorizované urbanisty a autorizované krajinářské architekty. ČKA provádí autorizace architektů z ČR a je uznávacím orgánem pro architekty z Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří se rozhodnou působit v ČR jako hostující nebo usazené osoby.  

ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu, jejímž záměrem je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu.

Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí, jako například Otevřený Think Tank Architekt (OTTA). Každým rokem též vzdává poctu osobnostem oboru, které se výrazně zapsaly do moderní historie české a moravské architektury. Ocenění Pocta ČKA je udělováno žijícím architektům, teoretikům či pedagogům, může být uděleno rovněž in memoriam.

Komora nabízí členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti odborné konzultační služby, nese odpovědnost za oblast architektonických soutěží, nad nimiž má svěřen metodický dohled Pravidelně vydává Bulletin ČKA, který je oficiálním čtvrtletním periodikem profesní instituce a je vydáván od založení Komory v roce 1993. Úkolem tohoto zpravodaje je na jedné straně přinášet aktuální informace nutné pro výkon profese architekta a informovat o činnosti Komory, na straně druhé pak zpracovává i zajímavé ústřední téma, které souvisí s profesí architekta a prolíná se s oblastí architektury, urbanismu či krajinářské architektury.

Mapa
Firma sídlí v Praze

Důvod nominace

Myslím si, že za těch 30 let, co komora existuje, toho vykonala hodně dobrého. Propojuje zájemce o zlepšení architektonického vzhledu nejen měst, městeček,ale i vesnic. Svědčí o tom, jak i letité vyhlašování cen ČKA, tak i úroveń nominace. Je zajímavé sledovat úsilí českých architektů. Mělo by se o tom více vědět, aby se nevyzdvihovaly jenom práce jejich zahraničních kolegů.

Nominační kategorie

Partner

Nominoval/a:

léta chodím na přehlídku nominovaných staveb a stále více obdivuji nápaditost a i odvahu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů