Český Goodwill letos opět pod záštitou ČNOPK

27/04/2015

Premiérový ročník ocenění Český Goodwill se uskutečnil pod záštitou Česko-německé obchodní a průmyslové komory, jíž je pořadatelská společnost ISO Consulting, člen skupiny HPCG, hrdým členem. Reprezentativní prostory prosklené kupole ČNOPK na Václavském náměstí v Praze také hostily historicky první předávání cen vážených českých podnikatelů Český Goodwill 2013. Po roční pauze se ČNOPK letos opět k poskytnutí záštity nad tímto prestižním oceněním vrací.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor, aktivně podporuje již přes 20 let rozvoj česko-německých obchodních vztahů. Prostřednictvím dceřiné společnosti AHK Services s.r.o. podporuje německé podniky při všech aktivitách na českém trhu a českým firmám poskytuje poradenství při vstupu na německý trh. V České republice komora působí od roku 1993, kdy začínala s deseti zaměstnanci a zhruba 190 členy. Dnes má čtyřikrát tolik zaměstnanců a členská základna se rozrostla na více než 600 členů, ke kterým patří z velké části německé firmy působící v ČR, ale i významné české podniky. Kromě hlavního sídla v Praze má ČNOPK pobočky v Ostravě, Plzni a nově i v Brně. Česko-německá obchodní a průmyslová komora se tak stala největší bilaterální hospodářskou komorou v České republice.

Podpora vzájemného obchodu se sousedním Německem je klíčová, protože právě Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem Česka. Objem česko-německého zahraničního obchodu s výjimkou období hospodářské krize kontinuálně narůstá. Jeho hodnota se v loňském roce vyšplhala na rekordních 1977 miliard korun. Do Německa směřuje téměř jedna třetina českého vývozu a německý dovoz představuje celou čtvrtinu českého importu. Česká republika je pro Německo dlouhodobě velmi atraktivní investiční lokalitou. Hodnota německých přímých zahraničních investic dosáhla od vzniku ČR až do roku 2013 více než 571 miliard korun, což dělá z Německa největšího zahraničního investora v Česku. Působí zde více než čtyři tisíce aktivních německých firem a jen ty největší z nich vytvářejí odhadem 150 tisíc pracovních míst. „ČNOPK si je vědoma důležitosti dobrých česko-německých obchodních vztahů pro českou proexportně orientovanou ekonomiku. Proto se dlouhodobě aktivně zasazujeme o příznivé rámcové podmínky pro podnikání a investice v České republice. Z našich pravidelných průzkumů získáváme důležité informace a podněty od našich členů, které pak prezentujeme veřejnosti a politickým zástupcům,“ popisuje Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Komora plní také roli komunikační platformy, která nabízí prostor pro diskuze a networking firem při hledání řešení problémů a vytváření konkrétních zlepšovacích návrhů. Hlavními tématy, kterými se ČNOPK intenzivně zabývá a která vzešla z každoročních konjunkturálních průzkumů, jsou transparentnost, férová hospodářská soutěž a integrita, odbourávání byrokracie, posilování právní jistoty, odborné vzdělávání orientované na praxi, flexibilní trh práce a v neposlední řadě příznivé podmínky pro výzkum a vývoj. Všechny tyto oblasti jsou stěžejní pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity České republiky i v budoucnu.

„Férovost, transparentnost a odpovědné jednání firem jsou v dnešní době významnými ukazateli stavu podnikatelské kultury. Z ohlasů našich členských firem jednoznačně vyplývá, že Česko má v těchto oblastech co dohánět. Proto velmi vítáme projekt jako Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a společnosti za jejich morální kvality a etické jednání vůči nejširšímu okolí jejich firmy,“ říká Bernard Bauer. ČNOPK podporuje také například Koalici pro transparentní podnikání, která sdružuje firmy usilující o kultivaci podnikatelského prostředí. Úsilí komory o trvalé zlepšení investičního a podnikatelského prostředí a rozvoj česko-německých hospodářských vztahů bylo oceněno Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a agenturou CzechInvest, od kterých ČNOPK v listopadu 2013 obdržela cenu za dlouholetou podporu investičního prostředí v České republice.

Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK, s cenou AFI za dlouholetou podporu investičního prostředí v ČR

Zdroj: ČNOPK, HPCG

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů