Petr Hlavatý: Inspirací pro ocenění Český Goodwill byli naši klienti

29/04/2015

V roce 2008 založil poradenskou společnost a k jejímu pátému výročí se rozhodl zahájit projekt ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, Český Goodwill. Na téma podnikání v Česku, rovných příležitostí a společenské odpovědnosti jsme si povídali se zakládajícím partnerem HPCG, Petrem Hlavatým.

Vaše společnost na trhu působí již osmým rokem, čemu se ve svém podnikání věnujete?

Zaměřujeme se na strategické poradenství v oblasti řízení podniku, marketingové komunikace a budování značky ve smyslu aktivní hodnoty podniku, která tvoří goodwill společnosti. V rámci skupiny HPCG jsme schopni našim klientům nabídnout také exekuci navržené strategie.

Máme za sebou nelehké roky finanční krize, jak vidíte rok 2015?

Od počátku roku 2015 převládá na trzích optimismus, firmy plánují růst, investovat a nabírat nové zaměstnance. Zároveň firmy opět začínají klást důraz na kvalitu a přidanou hodnotu svých produktů či služeb, a nesoustředí svou nabídku pouze a jedině na co nejnižší cenu a všudypřítomné slevy, jak jsme tomu byli svědky v uplynulých letech. Všeobecně se očekává, že rok 2015 bude rokem růstu a úspěchu, dočkají se ho ale jen firmy, které budou včas připravené a budou svou připravenost vhodným způsobem komunikovat.

S pozitivním vývojem ekonomiky současně rostou i nároky, které jsou na firmy kladeny. Jakým konkrétním výzvám budou podle Vás firmy letos čelit?

Například zvýšení poptávky po zaměstnancích. Firmy, pro které je důležitá kvalita produkce, budou mít primární zájem také o nábor kvalitních zaměstnanců. Poslední průzkumy uvádějí, že většina zaměstnanců je ve své stávající práci nespokojena a tito jsou připraveni v případě lepší nabídky své místo opustit. Firmy, které kvalitní zaměstnance mají, by si to měly uvědomit a věnovat pozornost interní komunikaci. Je zde však důležité dbát několika zásad, tj. zachovat konzistentní přístup, jít příkladem (šéf je pro své podřízené vzorem), a otevřenost. Tyto zásady a jejich dodržování jsou důležité pro budování vzájemné důvěry, která je základním předpokladem pro budování značky, v tomto případě značky zaměstnavatele.

O důvěře se v kontextu budování značky často hovoří zejména ve vztahu k zákazníkům…?

Důvěra a důvěryhodnost je samozřejmě důležitá také v externí komunikaci, tzn. komunikaci s veřejností a okolím podniku, např. se zákazníky – ať již se jedná o komunikaci korporátní nebo produktovou. I zde je potřeba jasně si definovat cíle a postup, jímž má být těchto cílů dosaženo, aby byly celé marketingové úsilí a komunikace účinné. Přesvědčit tým - nejen obchodní, ale všechny zaměstnance - aby se s vytyčenými cíli ztotožnili a motivovat je, aby ve všem, co dělají, směřovali k jejich naplňování.

Zní to jednoduše, ale jak toho dosáhnout, aby všichni táhli za jeden provaz?

Říká se, že „ryba smrdí od hlavy“ a v tomto případě dokonce musí smrdět od hlavy. To znamená, že veškeré vize, hodnoty a marketingové cíle musí nejprve přijmout za své vedení společnosti – top management, majitel… platí zde jednoduše, že CEO je vaše značka a jako takový musí jít ostatním příkladem.

O vzorech hodných následování a morálních autoritách je také projekt ocenění Český Goodwill. Co vás vedlo k jeho založení?

Inspirací pro ocenění Český Goodwill byli naši klienti. Každý den se setkáváme s příběhy našich klientů, které jsou plné poctivé a tvrdé práce. V Česku je spousta firem, které vytváří skutečné hodnoty a mnohdy také vydávají nemalou část svého zisku na dobročinné účely. Jejich majitelé to většinou považují za naprosto přirozené a jsou příliš skromní na to, aby se tím sami chlubili. Všichni si ale zaslouží za tyto skutky ocenit a Český Goodwill poskytuje prostor, kde se tohoto uznání mohou dočkat.

Ocenění Český Goodwill je tedy pouze pro firmy, které přispívají na charitu?

Nikoli, ocenění Český Goodwill je pro všechny podnikatele a společnosti, kterých si lidé váží. Nezahrnuje pouze tzv. CSR aktivity, přičemž důvody pro to, že si někoho vážíme, mohou být velmi rozmanité a individuální, mnohdy se navíc může jednat o zdánlivé každodenní maličkosti. Zároveň by měl projekt Český Goodwill přimět k zamyšlení i ty, kteří dosud nebyli nominováni, jak se chovat, či co na sobě zlepšit, aby si nás lidé vážili.

Zdroj: HPCG

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů