Jak slaďovat práci a rodinu? Zkuste flexibilní úvazky!

01/02/2015

Naše společnost prošla za posledních několik desítek let řadou významných změn. Mezi takové zásadní změny patří bezesporu i transformace tradičních genderových rolí. Jinými slovy, zatímco dříve byla ženám připisována role v domácnosti spojená s péčí o děti, v současné době vykonávají ženy nejrůznější profese a představují organickou součást pracovního trhu. Stejně tak roste počet mužů, kteří se aktivně zapojují do výchovy svých potomků. S těmito změnami jdou nicméně ruku v ruce nové výzvy – jak nejlépe sladit soukromý a profesní život?

O tom, jaký je ideální poměr mezi oběma sférami a jak takového stavu dosáhnout, se dlouhodobě diskutuje pod heslem „Work-Life-Balance“ (zkráceně WLB). Jedním z ústředních témat, které se často objevuje v rámci navrhovaných strategií WLB, je podpora flexibilních pracovních úvazků. Ty mohou do značné míry ulehčit slaďování těm rodičům, kterým péče o dítě znemožňuje docházet do zaměstnání na plný úvazek, ale přesto by se rádi do pracovního poměru zapojili. I když tradiční genderové role doznaly velkých změn, ve většině případů se toto dilema stále týká žen-matek. Ty by často rády po uplynutí rodičovské dovolené znovu nastoupily do práce, ale původní podoba úvazku pro ně nepřipadá v úvahu. Jaké alternativy tedy nabízí těmto rodičům náš právní systém? První možností je práce na částečný úvazek, tedy kratší pracovní doba než je standardních 40 hodin týdně. Takový úvazek se dojednává po oboustranné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo zaměstnankyní. Co to znamená? Pokud zaměstnanec nebo zaměstnankyně se zkrácením pracovní doby nesouhlasí, nemůže ho/ji k souhlasu zaměstnavatel nutit. Stejně tak je ale potřeba se zaměstnavatelem dojednat, aby vyhověl požadavku na tento typ úvazku z vaší strany. Pokud pečujete o dítě mladší 15 let, bezmocnou fyzickou osobu, nebo jste těhotná, máte na práci na částečný úvazek právní nárok. Zaměstnavatel je vaší žádosti povinen vyhovět ale pouze v případě, že mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Vzhledem k tomu, že zákoník práce definici „závažných provozních důvodů“ neobsahuje, je nutno každou takovou žádost zaměstnance/kyně posuzovat individuálně.

Další formy flexibilního pracovního úvazku představuje pružná pracovní doba a práce z domova. V případě, že byste rádi vykonávali stejný objem práce, ale potřebujete upravit pracovní dobu dle vašich potřeb (vyzvednutí dítěte ze školky apod.), je pro vás pružná pracovní doba ideální volbou. Zatímco zaměstnavatel určí základní pracovní dobu (např. od 9.00 do 14.00), v rámci které musíte být na pracovišti, vy sami si nastavíte tzv. volitelnou pracovní dobu, tedy časové úseky před a po zmíněné základní pracovní době (např. 6.00 až 9.00 a 14.00 až 18.00). Stejně, jako jednotlivé časové úseky, je na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem/zaměstankyní i to, zda odpracujete stanovený počet hodin za den, týden nebo za čtyři týdny. Jako příklad lze uvést situaci, kdy se se zaměstnavatelem domluvíte na týdenním formátu. Každý den budete v práci mezi 9.00 a 14.00, dále ale záleží pouze na vás, jak si zbývající pracovní dobu rozvrhnete tak, abyste odpracoval/a 40 hodin týdně. Jedinou podmínkou je, že celková doba jedné směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Mezi další alternativní podoby pracovních úvazků patří práce z domova, která ovšem není v českém právním systému jednoznačně zakotvena. Proto je důležité se zaměstnavatelem důsledně dojednat její podobu a následně vše zakomponovat do pracovní smlouvy. Práce z domova je zejména vhodná pro takový typ povolání, jehož výsledky jsou snadno měřitelné (aby nevznikaly neshody ohledně vaší výkonnosti), a zároveň ji lze vykonávat do značné míry samostatně a s minimálním pracovním vybavením.

Částečný pracovní úvazek, pružná pracovní doba a práce z domova patří mezi nejrozšířenější formy flexibilních pracovních úvazků. Další způsoby, jak flexibilně slaďovat práci a rodinu, které sice zatím nejsou příliš rozšířené mezi českými zaměstnavateli, ale pomalu se dostávají i do místního povědomí, jsou sdílení pracovního místa (jeden plný pracovní úvazek rozdělený mezi více zaměstnanců/kyň) a stlačený pracovní týden (40 pracovních hodin lze odpracovat v kratším počtu dní, např. 4 pracovní dny po 10 hodinách). V případě, že uvažujete o flexibilním pracovním úvazku, nastudujte si nejprve pečlivě aktuální právní legislativu k danému tématu a zároveň zvažte možné výhody a nevýhody jednotlivých forem a typů flexibilní práce. Dalším krokem je požádat svého zaměstnavatele o schůzku, předložit mu své požadavky a zároveň ho upozornit na výhody, které flexibilní práce přináší zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Zdroj: Pro Fair Play

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů